Členství v APES

Společnost Comfort space, a.s., se stala členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

zobrazit více...

Členství v CZGBC

Společnost Comfort space, a.s., se stala řadovým členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC).

zobrazit více...

Spolupráce se sítí CENTURY 21

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti CENTURY 21.

zobrazit více...

Spolupráce s realitní sítí RE/MAX

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti RE/MAX.

zobrazit více...

audit

Energetický audit

Energetický audit je dokument zpracovaný v souladu se zákonem 406/2000 a vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Jedná se o soubor energetických stavebně technických a ekonomických informací o energetickém hospodářství, které vyhodnocují momentální energetickou náročnost budovy a náklady na provoz. Také se využívají pro návrh dalších variant řešení, které přinesou úspory v provozních energiích a zároveň nezvýší ekologickou zátěž. Dále se zde zohledňuje ekonomická návratnost plánovaných investic spolu s účetní a faktickou návratností.

Kde se energetický audit používá?

Energetický audit je podkladem pro získání informací, jak efektivně snížit náklady na provoz objektu. Proto je tento dokument nejčastěji vyžadován v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č.480/2012 Sb v těchto případech:

  • Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000GJ za rok jako součet za všechny budovy a týká se pouze objektů, které mají spotřebu energie vyšší než 700GJ za rok.
  • Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500GJ za rok jako součet za všechny budovy a týká se pouze objektů, které mají spotřebu energie vyšší než 700GJ za rok.

Energetický audit je také vyžadován jako součást žádosti o dotace z Evropských dotačních fondů.

Každý audit je svým zpracováním jedinečný originál a zpracovávají ho energetičtí specialisté, kteří v této oblasti mají nejen autorizaci od MPO, ale především mají dostatek praktických zkušeností jak pro zpracování a realizaci veškerých opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, tak pro to, jak takový stav učinit udržitelným.

Je tedy třeba umět v praxi skloubit stavebně technické znalosti teplených prostupů konstrukcemi, solární příjmy v rámci slunečního svitu, energetické náklady v různých kategoriích energií používaných nejen pro provoz, ale i pro vytápění, chlazení či ohřev teplé vody. Také se zde pracuje s technologiemi z obnovitelných zdrojů, kogeneračními jednotkami a jednotkami pro zpětné zpracování odpadního tepla.

Komplexnost a profesionalita zpracování tedy plně závisí na předchozích praktických zkušenostech, které jsou ověřitelné na různých projektech určených ke snižování energetické či ekologické zátěže podniků a státních institucí.

Hledáte-li komplexní snížení energetických nákladů a chcete snížit své primární výdaje za energie, nechte si zpracovat od našich expertů energetický audit, který vám přinese jednoznačné informace o tom, jak snížit své náklady.