Členství v APES

Společnost Comfort space, a.s., se stala členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

zobrazit více...

Členství v CZGBC

Společnost Comfort space, a.s., se stala řadovým členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC).

zobrazit více...

Spolupráce se sítí CENTURY 21

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti CENTURY 21.

zobrazit více...

Spolupráce s realitní sítí RE/MAX

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti RE/MAX.

zobrazit více...

posudek

Energetický posudek

Podrobnějším zhodnocením energetické náročnosti budov se zabývá energetický posudek, jehož součástí může být i posouzení ekonomické návratnosti investice. Tento dokument se zpracovává podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický posudek je jednodušší než energetický audit, ale přesnější a detailnější než průkaz energetické náročnosti budovy.

Zhodnocení energetické náročnosti budovy s ohledem na ekonomickou návratnost či provoz objektu poskytuje energetický posudek, který se zpracovává dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku i v mnohých případech, kde by se mohl použít energetický audit.  

Energetický posudek je kompromisem mezi dokumenty energetického průkazu a auditu a zároveň tvoří nadstavbu jednotlivých informací zpracovaných v posudku.

Kde uplatnit energetický posudek

Energetický posudek se zpracovává všude tam, kde pro prokázání energetické náročnosti budovy již nepostačuje energetický průkaz. Informace týkající se optimalizace a popsání veškerých energetických výsledků spotřeby energií by se daly získat i z energetického auditu, ale tento audit požaduje k zpracování větší počet údajů, a tak energetický posudek představuje ekonomičtějším řešení, které vyžaduje zákon či instituce pro prokázání energetické náročnosti budovy.

Do roku 2014 se energetický posudek vyžadoval i jako podklad pro energetické hodnocení nemovitostí při podávání žádostí o dotace Nová zelená úsporám. V roce 2015 byl nahrazen zpracováním energetického hodnocení, jehož součástí je i průkaz energetické náročnosti budovy.

Zpracování energetického posudku

V případě, že potřebujete řešit svou energetickou nákladovost provozu, snižování energetické náročnosti a máte pro tyto své záměry vyčleněny i konkrétní investice, zpracujeme na základě Vašich požadavků energetický posudek, který Vám ukáže možné úspory energie oproti vašemu současnému stavu a navrhne opatření týkající se budoucího stavu Vašeho energetického hospodářství. Cenovou nabídku Vám zpracujeme dle Vašich požadavků a požadovaného rozsahu informací.