Členství v APES

Společnost Comfort space, a.s., se stala členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

zobrazit více...

Členství v CZGBC

Společnost Comfort space, a.s., se stala řadovým členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC).

zobrazit více...

Spolupráce se sítí CENTURY 21

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti CENTURY 21.

zobrazit více...

Spolupráce s realitní sítí RE/MAX

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti RE/MAX.

zobrazit více...

penb

Energetický průkaz a štítek

Od 1. 1. 2013 je ze zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, povinností majitele nemovitosti zajistit energetický průkaz při těchto příležitostech:

  • Prodej rodinného domu
  • Pronájem ucelené budovy
  • Prodej bytové jednotky
  • Při výstavbě novostavby
  • Při kolaudaci či rekolaudaci nemovitosti
  • Při žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám
  • Při výměně tepelného zdroje za technologie z obnovitelných zdrojů

Všechny výše vyjmenované povinnosti jsou založeny zákonem, platnými vyhláškami a stavebním zákonem při jednotlivých stavebních úpravách nemovitostí či jejich pořizování.

Novela zákona 406/2000 Sb., platná od 1. 7. 2015

Zákon o hospodaření energií čeká další významná změna, a to k datu 1. 7. 2015, kdy vstupuje v účinnost a platnost novela zákona 406/2000 Sb. s novinkami přinášející zpřísnění ve vztahu k energetickým průkazům a označování nemovitostí při prodeji či pronájmu ucelených budov. Vedle toho se energetické průkazy budou řešit i pro pronájem dílčích částí budov od 1. ledna 2016. Novelu zákona již podepsal prezident republiky.

Ve všech vyjmenovaných termínech je povinností majitele nemovitosti zajistit energetický průkaz pro označení své nemovitosti již při samotné nabídce nemovitosti v inzerci či veřejné nabídce. V případě porušení této povinnosti hrozí vlastníkovi nemovitosti pokuta do výše 100 000 Kč.

Kdo provádí kontroly energetických průkazů?

Splnění povinností kontroluje Státní energetická inspekce (SEI), která bude i nadále kontrolu provádět a to nejen u samotných vlastníků nemovitostí, ale kontrolou inzerovaných a nabízených nemovitostí v mediích a u realitních zprostředkovatelů.

Od 1. ledna 2013 až do současnosti proběhlo asi 19 000 kontrol a bylo uloženo mnoho pokut z důvodu nesplnění povinnosti předání energetického průkazu při prodeji či pronájmu nemovitosti. Samotná kontrola bude ještě ze strany Státní energetické inspekce významně posílena, a to na 20 % všech inzerovaných a prodávaných nemovitostí, což je asi o 15 % více, než tomu bylo doposud. Státní energetické inspekci toto ukládá zákona od 1. 7. 2015.

Energetický průkaz ovlivňuje ceny nemovitostí

Energetický průkaz definuje energetickou náročnost budovy označením písmeny od kategorie A až G. Vedle těchto kategorií zde musí být ještě uvedena výpočetní hodnota kW/m2/rok, která udává potřebu energií pro provoz nemovitosti v 100% využití deklarované plochy a technologií.

Kdo nebude mít od 1. 7. 2015 zpracován energetický průkaz na nemovitost a nedodá tento dokument své realitní kanceláři, musí kancelář označit nemovitost písmenem G, tedy nejhorší energetickou třídou. To je však pro majitele nemovitostí krok zpět, jelikož tím dávají najevo Státní energetické inspekci, že průkaz nemají připraven k prodeji své nemovitosti, vystavují se kontrole a pokutě a zároveň tím snižují svou nabídku nemovitosti ve veřejných nabídkách na nižší úroveň. Zprostředkovatel, kterým je realitní kancelář, nemůže jinak postupovat, než jak jí ukládá zákon, tedy bez průkazu označit nabídku nemovitosti písmenem G.

Chraňte své peníze při prodeji nemovitosti

Jestliže přemýšlíte nad prodejem své nemovitosti, zahrňte do svých předpokládaných výdajů na prodej i zpracování energetického průkazu ověřeným a kvalifikovaným dodavatelem. Vyhnete se tak potenciální pokutě od SEI a zároveň založíte své tvrzení o kvalitě nemovitosti na reálném základě, což Vás ochrání od dalších problémů vyplývajících z NOZ.

Během posledních 18 měsíců jsme zaznamenali několik desítek případů, kdy klienti nezpracovali k prodeji nemovitosti energetický průkaz a dostali se do velkých problémů, jelikož kupující požadoval zpracování průkazu zpětně a prodávající dostal ještě pokutu od SEI.

Prodeje nemovitosti totiž ještě neznamená, že v ochranné lhůtě 5 let podle NOZ nemůže kupující požadovat energetický průkaz, na který má ze zákona nárok. Navíc je třeba myslet i na samotnou kvalitu zpracování průkazu, protože nekvalitně a neodborně zpracovaný energetický průkaz způsobí prodávajícímu další nemalé starosti. V otázkách stavebně technických inspekcí nevybírejte své dodavatele podle ceny, ale podle toho, zda mají dostatek referencí, zákonné pojištění a zda jsou to firmy s historií a činností nestojící pouze na zpracování energetických průkazů. Vyhnete se tak významným problémům.

Spolupracujeme s certifikovanými partnery

Rozhodnete-li se k tvorbě energetického průkazu, obraťte se na profesionály a naše obchodní partnery z realitních společností zde vyjmenovaných, kteří s námi úzce spolupracují a zadávají veškeré technické zpracování našim odborníkům po celé ČR.
Pokud chcete jednat o zadání přímo s naší společností, neváhejte nás oslovit prostřednictvím poptávkového formuláře. Rádi pro Vás zajistíme zpracování energetických průkazů po celé ČR za jednotných cenových podmínek.