Členství v APES

Společnost Comfort space, a.s., se stala členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

zobrazit více...

Členství v CZGBC

Společnost Comfort space, a.s., se stala řadovým členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC).

zobrazit více...

Spolupráce se sítí CENTURY 21

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti CENTURY 21.

zobrazit více...

Spolupráce s realitní sítí RE/MAX

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti RE/MAX.

zobrazit více...

inspekce

Inspekce nemovitosti, audit nemovitostí

S termíny inspekce, prohlídka či audit nemovitosti se setkáte všude tam, kde se jedná vždy o velmi podrobné hodnocení kvality nemovitosti z hlediska konstrukcí, rozvodů a samotných technologií vybavení či výstavby.

Co lze od inspekce nemovitosti očekávat?

V první řadě je třeba rozlišit, zda si klient žádá běžnou prohlídku s odhalením běžných vad či popisu stavu nemovitosti, nebo zda se jedná o expertní posouzení již vad odhalených či zjevných. Zde je tedy možné využít několika způsobů posouzení a vyhodnocení stavu nemovitosti.

Kdy se inspekce provádí nejčastěji?

Prohlídka nemovitosti se nejčastěji využívá při koupi nemovitosti či přípravě na rekonstrukci, kdy se nemovitost posuzuje na nosných konstrukcích, rozvodech tepla či sanity včetně elektroinstalací. Vedle toho se kontrolují zjevné statické vady, hydroizolace, vlhkost konstrukcí, tepelná ochrana a další.

Inspekce se také používá při přípravě dotací k programu Nová zelená úsporám, kdy je součástí inspekce i zaměření nemovitosti a kontrola obálky budovy k stanovení tepelné ztráty výpočtem prostřednictvím průkazu energetické náročnosti budovy neboli energetickým průkazem.

Jaké informace a výsledky inspekce poskytuje?

Inspekce probíhá za přítomnosti stavebního inspektora s praxí v oblasti staveb a jejich výstavby. Stavební inspektor navštíví osobně nemovitost a na místě dojde k průzkumu 40 bodů veškerých konstrukčních a technologických vybavení nemovitosti, které se stanou podkladem k následnému zpracování technické zprávy s autorizací ČKAIT. Součástí popisu nemovitosti formou technické zprávy je bohatá fotodokumentace zachycující stav nemovitosti v daném čase a v detailech, které jsou důležité pro popis jejího stavu. Dále jsou zde okopírovány revizní zprávy od technologií na vytápění, komína a případně dalších technologií podléhajících revizím.

Vzhledem k současnému Novému občanskému zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, je třeba na inspekci pohlížet jako na nástroj ochrany prodávajícího, který se rozhodne prodat svůj byt či dům. Každá transakce založená na kupní smlouvě totiž obnáší ochrannou lhůtu 5 let, během níž kupující může na nepopsané či nesdělené závady na nemovitosti vznášet své reklamace a požadovat poměrnou část svých finančních prostředků zpět, pokud prokáže kupující, že zakoupená nemovitost nebyla v daném času zakoupení řádně zdokumentována a kupující označí určité závady jako úmyslně zamlčené.

Samotná inspekce nemovitosti a technická zpráva však významným způsobem vymezuje tyto reklamace a prodávajícího chrání před těmito právními problémy z hlediska úmyslně zamlčeného či neuvedeného skutečného stavu nemovitosti.

Poškozuje inspekce zájmy prodávajícího?

Inspekce nemovitosti klienty významným způsobem chrání při prodeji jejich nemovitosti. Inspekce nepopisuje vady jako výraz špatného či významně špatného stavu, pouze vede o vadě konkrétní záznam, který byl tímto dokumentem sepsán stav všech konstrukcí a tím pádem dává budoucímu kupujícímu aktuální stav nemovitosti bez úmyslu cokoliv zamlčovat, což je v souladu s NOZ, a kupující se posléze proti tomuto již nemůže významným způsobem ohrazovat, že nebyl se stavem nemovitosti obeznámen před uzavřením kupní smlouvy. Konstrukce, které nemají žádné vady, jsou taktéž součástí popisu inspekce jako stav nemovitosti zachycující k dané době stav všech konstrukcí a vybavení.

Cena inspekce nemovitostí?

Cena se stanovuje individuálně podle velikosti nemovitosti či typu nemovitosti. Jelikož se jedná o komplexní a odbornou práci, nelze vždy vycházet podle ceníku, a to i proto, aby klientovi byla nabídnuta cena odpovídající jeho potřebám.

Orientační ceny jsou u rodinného domu v rozsahu 6000 Kč - 12000 Kč, pro bytový dům od 12 000 Kč a u komerčních nemovitostí od 18 000 Kč.

Chcete prodat svou nemovitost a vyhnout se dalším nepříjemnostem, které Vám může způsobit ochranná lhůta po dobu 5 let dle NOZ? Kontaktujte nás a poptejte u nás zpracování inspekce. Realizujeme tuto odbornou činnost po celé ČR.