Členství v APES

Společnost Comfort space, a.s., se stala členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

zobrazit více...

Členství v CZGBC

Společnost Comfort space, a.s., se stala řadovým členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC).

zobrazit více...

Spolupráce se sítí CENTURY 21

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti CENTURY 21.

zobrazit více...

Spolupráce s realitní sítí RE/MAX

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti RE/MAX.

zobrazit více...

news

Comfort space, a.s. jako člen APES

Společnost Comfort space, a.s., se stala členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

V návaznosti na práci, kterou společnost Comfort space, a.s. provozuje v oblasti energetických služeb pro veřejnost, obce a města se stala společnost Comfort space, a.s., řádným členem APES.

Cílem členství v této asociaci je rozvíjet podporu obcím a městům, podnikatelům, kteří hledají efektivní úsporná opatření v rámci EPC řešení (Energy Performance Contracting). Cílem této spolupráce s asociací je další odborné vzdělávání a poradenství výše uvedeným institucím a podnikatelům k efektivnímu hospodaření s energiemi, snižování ekologické zátěže CO2 a především hledání ekonomicky výhodných projektů, které povedou k celkovému zlepšení současného stavu energetiky v ČR.

Vedle tohoto jako poradenská firma budeme navrhovat konkrétní řadu opatření ve spolupráci s dotačními tituly OPŽP  a OPPIK jak ekonomicky zvýhodnit celé koncepční řešení a návratnost případných investic. Tuto činnost budeme vykonávat v rámci své divize SPRÁVA DOTACÍ, která se na tuto problematiku profesionálně zaměřuje již šestým rokem.

Věříme, že naše další účast v takto odborně zaměřené skupině firem přinese našemu trhu své výsledky a těšíme se na spolupráci se všemi subjekty.