Členství v APES

Společnost Comfort space, a.s., se stala členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

zobrazit více...

Členství v CZGBC

Společnost Comfort space, a.s., se stala řadovým členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC).

zobrazit více...

Spolupráce se sítí CENTURY 21

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti CENTURY 21.

zobrazit více...

Spolupráce s realitní sítí RE/MAX

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti RE/MAX.

zobrazit více...

news

Členství v České radě pro šetrné budovy

Po dvouleté komunikaci a spolupráci se zástupci asociace Šance pro budovy se stala společnost Comfort space, a.s., členem České rady pro šetrné budovy s cílem rozvíjet v rámci svých odborných služeb podporu spotřebitelům v oblasti energetických posudků, průkazů a legislativy, která prochází od roku 2013 významnými změnami.

Mnoho těchto změn však ne vždy padlo na úrodnou půdu z pohledu realitního trhu a především samotného spotřebitele, kde si naše společnost vzala za své učinit společně s asociacemi změny, které povedou jednoznačně k rozšíření informací, jak nakládat s informacemi vyplývajících z energetických průkazů a též jak s těmito informace nakládat v rámci prodeje či nákupu jakékoliv nemovitosti.

Vedle tohoto se budeme aktivně účastnit dalších diskuzí, které povedou k zjednodušení a zkvalitnění celé problematiky, vymýcení nepoctivých zpracovatelů a jednotlivců, kteří podkopávají svou nepoctivou prací celou řadu odborníků.

V rámci médií budeme i nadále pracovat na průběžném informování veřejnosti o změnách, kterou sebou přináší legislativa a jak k těmto změnám přistupovat, aby nebyly poškozeny zájmy spotřebitelů.

Tato práce je prací na dlouho trať, nicméně již po necelých 3 letech usilovné práce můžeme konstatovat hmatatelné výsledky naší práce, které oceňují mnozí naši obchodní partneři z řad realitní společností.