Členství v APES

Společnost Comfort space, a.s., se stala členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

zobrazit více...

Členství v CZGBC

Společnost Comfort space, a.s., se stala řadovým členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC).

zobrazit více...

Spolupráce se sítí CENTURY 21

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti CENTURY 21.

zobrazit více...

Spolupráce s realitní sítí RE/MAX

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti RE/MAX.

zobrazit více...

oceneni

Oceňování majetku, posudky nemovitostí

Oceňování nemovitostí je založeno na několika různých metodách posuzování reálné tržní ceny či ceny odhadní pro bezpečné určení ceny pro daň z převodu nemovitosti. Tak jako tak je oceňování nemovitosti odbornou činností, kterou vykonávají zpracovatelé s autorizací pro znalecké či odhadní zpracování posudků nemovitostí.

Stanovení odhadní ceny nemovitosti

Odhadní cena nemovitosti je založena na zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 o stanovení ceny nemovitostí kde je hlavním kritériem posuzování nemovitost, její přilehlá stavení, vybavení a umístění v určitém místě v rámci ČR. Díky přesně stanoveným postupům lze s velkou přesností a určením stanovit konkrétní cenu každé posuzované nemovitosti, která se stává předmětem prodeje. Odhadní cena je tak objektivním stanovením ceny, která může být použita pro výpočet základu daně pro převod nemovitosti. Dokument, který je označován jako odhad nemovitosti, je uznávaným dokladem od Ministerstva financí pro nezávislé určení výše daně z převodu bez dalšího rizika, které může nastat v případě, že se cena nemovitosti stanovuje pouze směrnou hodnotou.

Posudek tržního ocenění nemovitosti

Posudek tržního ocenění nemovitosti je založen na několika faktorech. Jedná se kombinaci opatření skládající se z ceny obvyklé, lokality, kvality posuzované nemovitosti ve vztahu ke stavební a energetické třídě včetně práce s cenovými mapami.
Jedná se tedy o přesné určení ceny nemovitosti, které vychází z odborných podkladů a přihlíží se k obvyklým cenám i k cenám, které byly použity při prodeji podobné nemovitosti v dané lokalitě.

Zpracování tržního ocenění je v celkovém spektru použitých postupů komplikovanější, než je odhadní cena nemovitosti. Avšak pro správné stanovení ceny je to jeden z mála skutečně funkčních postupů, jak nemovitost nepodcenit či nepředražit pro následný úspěch pro případný prodej či pronájem.

V případě, že požadujete vypracování odhadu nemovitosti či stanovit tržní cenu formou ocenění nemovitosti, obraťte se na nás. Zajistíme pro Vás tyto služby v celé ČR za jednotných cenových podmínek.