Členství v APES

Společnost Comfort space, a.s., se stala členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

zobrazit více...

Členství v CZGBC

Společnost Comfort space, a.s., se stala řadovým členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC).

zobrazit více...

Spolupráce se sítí CENTURY 21

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti CENTURY 21.

zobrazit více...

Spolupráce s realitní sítí RE/MAX

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti RE/MAX.

zobrazit více...

pasportizace

Pasportizace projektové dokumentace

Pasportizace projektové dokumentace je podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dokumentem, který ze stavebně technického hlediska zachycuje rozměry a konstrukce nemovitosti, která nedisponuje žádnou původní projektovou dokumentací, podle níž byl původně objekt vystavěn.

U pasportizace rozlišujeme dva různé způsoby zpracování

V prvním případě se jedná o pasportizaci, která může být podkladem pro prohlášení vlastníka nemovitosti, kde je předmětem zaměření a zakreslení nemovitosti vnitřní dispozice objektu s rozměry místností, obálky budovy.

V druhém případě se jedná o stavebně technické zakreslení půdorysů nemovitosti v rámci jednotlivých podlaží, pohledů a situací včetně okótování všech dostupných konstrukcí a skladeb konstrukcí, které je možné při technickém průzkumu zaměřit a získat o nich prokazatelné informace. Součástí takto zpracované pasportizace je i původní technická zpráva ve zjednodušené podobě. Součástí pasportizace není TZB a sanita, jelikož není zcela prokazatelné, jaké rozvody a materiály byly při výstavbě nemovitosti použity.

Podle stavebního zákona 183/2006 Sb. (§125, odstavec 1), o dokumentaci skutečného provedení stavby, má každý vlastník nemovitosti povinnost udržovat projektovou dokumentaci ve vztahu ke stavbě v aktuálním stavu nebo si ji pořídit. K tomuto účelu je u starších nemovitostí bez dokumentace vhodné zpracování pasportizace dokumentace ve zjednodušeném provedení.

Pasportizaci lze zpracovat i jako nadstavbu inspekce nemovitosti, při níž se provádí celková prohlídka objektu a popisu nemovitosti formou technické zprávy stavu objektu.
Také v případě, že potřebujete svou nemovitost rekonstruovat, budete potřebovat nejprve zakreslit současný stav nemovitosti, s tím, že následně lze zapracovat do pasportizace projektové práce stavu budoucího, který bude předmětem ohlášky či stavebního povolení.

Rádi pro Vás na konkrétní typ a rozsah výše popsaných služeb vypracujeme cenovou nabídku na míru. Neváhejte nás za tímto účelem kontaktovat se stručným popisem velikosti a členitosti objektu, včetně zaslání 1 až 2 fotografií.