Členství v APES

Společnost Comfort space, a.s., se stala členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

zobrazit více...

Členství v CZGBC

Společnost Comfort space, a.s., se stala řadovým členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC).

zobrazit více...

Spolupráce se sítí CENTURY 21

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti CENTURY 21.

zobrazit více...

Spolupráce s realitní sítí RE/MAX

Společnost Comfort space, a.s. navázala spolupráci s realitními kancelářemi v síti RE/MAX.

zobrazit více...

sluzby

služby

Služby v oblasti nemovitostí jsou stále více vyhledávaným artiklem odborných činností, které využívají ke svým potřebám jak majitelé nemovitostí určených k bydlení, tak ale v posledních době i nemovitostí komerčních určených pro provoz služeb či výrobu.

Přísnější zákony a ochrana spotřebitele

Za vše může i Nový občanský zákoník (NOZ) který přináší v řadě paragrafů vyšší odpovědnost vlastníkovi nemovitosti za stav nemovitosti v souvislosti s jeho pronájmem či prodejem, uváděním informací o stavební a technické stránce nemovitosti a skrytých či úmyslně skrytých vadách.

Zde k celé problematice taktéž významně přispívá i celá řada novelizovaných zákonů jako je například zákon o hospodaření energií 406/2000 Sb., či stavební zákon 183/2006 Sb., a mnoho nových prováděcích vyhlášek.

Povinnost majitele nemovitosti je dnes jiná než před rokem 2013

V komplexním pojetí všech souvisejících zákonných povinností je majitel povinen při prodeji či pronájmu uvádět o nemovitosti veškeré pravdivé údaje založené na stavu nemovitosti. Pokud majitel nemovitosti tyto informace opomene uvádět, vystavuje sám sebe sankcím ze zákona a pokutám, které mu mohou být v těchto souvislostech uloženy.

Pro tyto účely ochrany majitelů nemovitostí a jejich bezproblémové podnikání s nemovitostmi přináší naše společnost Comfort space, a.s. řadu dílčích, ale i komplexních řešení, které pomohou ochránit majiteli při jakékoliv transakci s nemovitostí jeho zájmy.

Vyhněte se zbytečným problémům a prezentujte své nemovitosti jako profesionálové

Stačí využít našich služeb, které se nezakládají na přemrštěných cenách, ale tyto jsou naopak každému jednotlivému případu stavěny zcela na míru požadavků majitele nemovitosti bez toho, že bychom museli za každou cenu vždy realizovat vše, co majitel hledá.
Naše společnost má jenu významnou výhodu oproti jiným subjektům na trhu a tím je neomezená kapacita a celorepublikové působení za stejných cenových podmínek. Není tudíž pro nás limitující vzdálenost k nemovitosti zákazníka, ani rozsah požadavků. V naší síti pracuje bezmála 90 techniků, specialistů na nemovitosti a znalců na věci stavebně technických inspekcí.

Hledáte-li jistotu a to i právního charakteru pro své obchody s nemovitostmi, obraťte se směle na naší společnost, rádi Vám vyjdeme vstříc.